การโต้วาทีรอบคัดเลือก

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2552  ที่ผ่านมา  องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันการโต้วาทีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมด้วยกัน 8  โรงเรียน  คือ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  โรงเรียนบางกะปิ  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ฯ สามพราน  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  และโรงเรียนหอวัง   โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินให้โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนบางกะปิ ได้ผ่านการคัดเลือกไปชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม  2552  ณ  โรงแรมตวันนา  กรุงเทพมหานคร

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.