บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ โตไปไม่โกง หลักสูตรคุณธรรมสำหรับเด็ก-เยาวชน

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณธนากร เกษตรสุวรรณ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “โตไปไม่โกง” โดยมีคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ อุปนายกสมาคม รศ.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.