พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีลงนาม และ ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร กรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.