พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กรมการพัฒนาชุมชน

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีลงนาม และ ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร กรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.