ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้น  ปรากฏว่ามีน้องๆให้ความสนใจในการทำกิจกรรมกันเป็นอย่างมาก  โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนแกนนำที่ทางโรงเรียนได้มีการคัดเลือกและพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียน   กิจกรรมในรูปที่เห็นเป็นกิจกรรมทำให้น้องๆ ที่มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานกันมาก  เพราะกิจกรรมหรือเกมต่างๆที่นำมาใช้ในค่ายล้วนเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเน้นการมีส่วนรวมโดยได้มีการสอดแทรกเนื้อหาประชาธิปไตยเอาไว้  ทำให้น้องที่เข้าร่วมสนุกสนานกันจนลืมเหนื่อย วิ่งกันไม่หยุดภายในห้องประชุมอันกว้างใหญ่

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.