ผลการประกวดวาดภาพสะท้อนปัญหาประชาธิปไตย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบางกะปิ
  รางวัลชมเชย  โรงเรียนเทพลีลา
  รางวัลชมเชย  โรงเรียนหอวัง
  รางวัลชมเชย  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.