เยี่ยมเยียนและลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อำเภอบ้านดุง

วันที่ 30  กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2552  ที่ผ่านมาเราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านดุงวิทยาและทำกิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้พาน้องๆ นักศึกษาและนักเรียนลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยในมุมมองของแต่ละคน  ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.