ผู้นำเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย

  ค่าย “ผู้นำเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย”

  วันศุกร์ที่ 7  สิงหาคม  ที่ผ่านมา  เราได้จัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย  ซึ่งมีนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนต่าง ๆ เช่น เทพลีลา เทพศิรินทร์ร่มเกล้า รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มัธยมวัดบึงทองหลาง ยอแซฟอุปถัมภ์ฯ (สามพราน) โดยน้องๆ นักเรียนได้มาทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายอีกครั้ง เพื่อช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆ ในฐานะที่เป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดสังคมแห่งความเสมอภาคหญิงชายในโรงเรียนของน้องๆ

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.