สู่ความเสมอภาคหญิงชาย

  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2552  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างความเสมอภาคหญิงชายในงานมหกรรม “สู่ความเสมอภาคหญิงชาย”  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ฯ สามพราน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.