สู่ความเสมอภาคหญิงชาย

เมื่อวันที่  2  กันยายน  2552  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างความเสมอภาคหญิงชายในงานมหกรรม “สู่ความเสมอภาคหญิงชาย”  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ฯ สามพราน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.