การตัดสินประกวดภาพวาด

  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน 2552 องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้จัดการอบรมการโต้วาทีและการตัดสินการประกวดภาพวาด  ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้
    1.  โรงเรียนบางกะปิ
    2.  โรงเรียนเทพลีลา
    3.  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
    4.  โรเงรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
    5.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
    6.  โรงเรียนหอวัง
    7.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
    8.  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
    9.  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
    10.  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

    ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด 
    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนหอวัง
    รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
    รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.