ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อวิถีประชาธิปไตย อำเภอบ้านดุง

  เมื่อวันที่  6 – 8  พฤษภาคม  2552   ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดค่ายเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  โดยมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเข้าร่วมซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ทั้งการมีส่วนร่วม สิทธิหน้าที่ต่างในสังคมประชาธิปไตย

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.