ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อวิถีประชาธิปไตย อำเภอบ้านดุง

เมื่อวันที่  6 – 8  พฤษภาคม  2552   ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดค่ายเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  โดยมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเข้าร่วมซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ทั้งการมีส่วนร่วม สิทธิหน้าที่ต่างในสังคมประชาธิปไตย

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.