จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่  14 -16  ตุลาคม  2551  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย  รุ่นที่ 2  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศูนย์นครราชสีมา  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจรรมดังกล่าว  เพื่อให้น้องๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม เรื่องบทบาทหน้าที่ต่อสังคมสาธารณะ  การมีส่วนร่วม การเคารพและให้เกียรติกัน รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล อันเป็นสาระสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.