จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่  14 -16  ตุลาคม  2551  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย  รุ่นที่ 2  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศูนย์นครราชสีมา  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจรรมดังกล่าว  เพื่อให้น้องๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม เรื่องบทบาทหน้าที่ต่อสังคมสาธารณะ  การมีส่วนร่วม การเคารพและให้เกียรติกัน รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล อันเป็นสาระสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.