เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่โรงเรียนไชยวานวิทยา

  วันที่  8-11  ตุลาคม  2551      ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาจากโครงการชมรมพัฒนาผู้นำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่โรงเรียนไชยวานวิทยา  เทศบาลตำบลไชยวาน  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  โดยมีน้องๆ จากโรงเรียนไชยวานวิทยาเข้าร่วมประมาณ 80 กว่าคน  ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเข้าใจลึกซึ้งกันพอสมควร

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.