เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่โรงเรียนไชยวานวิทยา

วันที่  8-11  ตุลาคม  2551      ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาจากโครงการชมรมพัฒนาผู้นำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่โรงเรียนไชยวานวิทยา  เทศบาลตำบลไชยวาน  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  โดยมีน้องๆ จากโรงเรียนไชยวานวิทยาเข้าร่วมประมาณ 80 กว่าคน  ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเข้าใจลึกซึ้งกันพอสมควร

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.