โตไปไม่โกง Youth Power

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดงาน โตไปไม่โกง Youth power  เพื่อแสดงพลังโดยมีนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไท มาเป็นประธานในพิธี และ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประะธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมเป็นประธานจัดงาน

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.