โตไปไม่โกง Youth Power

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดงาน โตไปไม่โกง Youth power  เพื่อแสดงพลังโดยมีนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไท มาเป็นประธานในพิธี และ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประะธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมเป็นประธานจัดงาน

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.