News

One Day Camp เกษตรศาสตร์

One day camp เป็นโครงการทดลองรูปแบบค่ายที่ทีมงานของโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย หรือที่เรารู้จักกันในนาม Public Dialogue ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาระดักมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เพียงโครงสร้าง
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่แรกที่เรานึกถึง เนื่องจากหลายสาเหตุ อันดับแรก คือ ทีมงานส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังพอจะติดต่อน้องๆได้บ้าง อันดับสอง นิสิตเกษตรยังคงมีกิจกรรมชมรมที่เข็มแข็ง อันดับสาม เรารักคุณ (เอ๊ะ..อันนี้ไม่เกี่ยว) มื่อนับข้อดีได้สามข้อเราจึงตกลงใจเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนูทดลอง เอ๊ย..ไม่ใช่ เป็นพื้นที่นำร่อง
 ตอนเช้าวันท้องฟ้าแจ่มใส 8.00 น. เวลาดีตามที่นัดกันไว้ ด้วยใจอันมุ่งมั่นเหล่าทีมงานมุ่งหน้าสู่ม.เกษตร โดยมีน้องปู เป็นผู้ช่วยประสานน้องๆปี 1 มาเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดฉากด้วยทีมสันทนาการ แม้พี่ๆจะไม่ใช่ทีมสันทนาการมืออาชีพ แต่ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของน้องๆและความตั้งใจจริงของพี่ๆงานสันทนาการเราจึงสนุกสนานกันตามสมควร แถมพี่ๆทีมสันทนาการก็ยังได้ท่าเต้นเด็ดๆจากน้องๆมาเพียบ งานนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากค่ะ
 หลังจากร้องเล่นเต้นรำกันสนุกสนานแล้ว เราก็เริ่มด้วยกิจกรรม ตลาดนัดชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจโครงสร้างของสังคมไทย ซึ่งน้องก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ผ่านเกมที่เล่น เข้าใจความสัมพันธ์ของคนในชนชั้นต่างๆและเข้าใจบทบาทของชนชั้นต่างๆในสังคมไทยว่าเป็นอย่างไร จบเกมตลาดนัดชุมชนอาหารกลางวันแสนอร่อยจากบาร์ใหม่ก็มารอพี่ๆน้องๆ พอหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อน..ไม่ช่ายย..หลังจากเติมพลังแล้วทุกคนก็พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย โดยพี่ๆทีมงานได้แบ่งเป็นฐาน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานน้ำขึ้นให้รีบตัก สะท้อนเรื่องจิตสาธารณะ ฐานเกมตามคำสั่ง สะท้อนเรื่องสิทธิ ฐานเก้าอี้คนตรี สะท้อนเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ฐานจัดสรรงบประมาณ สะท้อนเรื่องการคอรัปชั่น
 สิ่งที่น้องๆได้สะท้อนความคิดต่อประเด็นต่างๆ ทำให้พี่ๆรู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ความกังวลใจต่างๆหายเป็นปิดทิ้ง
 พี่ๆทีมงานหวังเสมอว่าสิ่งต่างๆที่เราร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนั้นแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่น้องๆจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้กลับไปคิดไตร่ตรอง และหากวันหนึ่งที่น้องรับวิธีคิดไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปใช้หรือไปถ่ายทอดคุณูปการได้เกิดกับสังคมไทยอย่างยิ่งแล้ว ขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆที่ได้มอบให้เรา..

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----