News

หนองผักแว่น จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเป็นที่แรกที่ได้ลงไปปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นค่ายที่ได้รับการตอนรับอย่างอบอุ่นมาก  น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทำให้กิจกรรมต่างๆไหลลื่นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสลงไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน  และมีความประทับใจที่ชาวบ้านให้การต้อนรับและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของน้อง  ๆ หลังจากที่กลับมาจากการพูดคุยกับชาวบ้าน
หรือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ที่มีอยู่จริงในชุมชน  น้องๆ ก็ได้มีการวาดรูปกิจวัตรประจำวันของ    น้อง ๆเพื่อดูว่าแต่ละวันเราได้ทำอะไรไปบ้างและสิ่งที่ทำนั้นมีประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างไรบ้าง ซึ่งน้องๆต่างก็มีมุมส่วนตัวของแต่ละคนโดยที่ลักษณะของกิจกรรม  คือการปล่อยให้ทุกคนสามารถวาดรูปกิจวัตรของตนเองได้ตามอัธยาศัย ปรากกฏว่าน้องๆ ก็ให้ความสนใจและสนุกสนานกับการวาดรูป

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----